ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
AEPO ART
Στη συλλογή αυτή προσφέρονται αναπαραγωγές αυθεντικών εικονογραφήσεων αεροπλάνων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μερικές εικονογραφήσεις είναι ανεπίσημες, προϊόν της δημιουργικότητας των νεαρών πληρωμάτων που ζούσαν υπό συνθήκες ακραίας πίεσης. Άλλες είναι επίσημα σήματα, εγκεκριμένα από την ιεραρχία κάθε διοίκησης.  
Οι ανεπίσημες εικονογραφήσεις ήταν βεβαίως χαραγμένες πάνω στα σώματα των αεροπλάνων, ακολουθώντας τις καμπύλες των ατράκτων. Προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν σήμερα, οι καλλιτέχνες της συλλογής τις ξανασχεδίασαν σε επίπεδη μορφή, έτσι ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν τέλεια είτε σε αυτοκόλλητο χαρτί, είτε σε διαφανές υλικό. Μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν για εκτυπώσεις flatbed σε οποιοδήποτε υλικό ή και με εκτυπωτές που τυπώνουν σε καμπύλες επιφάνειες, όπως οι κούπες.  
Κατά κανόνα, για κάθε θέμα δίνονται δύο αρχεία, ένα με φόντο και ένα διαφανές. Το πρώτο μπορεί να αποτελέσει μια αυτόνομη ωραία αφίσα, ενώ το δεύτερο μπορεί να εκτυπωθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Τα αρχεία είναι επαρκώς μεγάλου μεγέθους για μεγάλες εκτυπώσεις, και διατίθενται για χρήση χωρίς δικαιώματα με τους όρους κατεβάσματος που αποδέχεται ο χρήστης όταν τα παίρνει.