ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
Τα μοντέλα των αεροπλάνων της σειράς μας, όπως και κάθε άλλου μοντέλου είναι ακριβείς αναπαραστάσεις των πραγματικών αεροπλάνων σε μικρότερο μέγεθος. Το πόσο μικρότερο είναι ένα μοντέλο από το πραγματικό αεροπλάνο το δηλώνουμε με την κλίμακα
Αν για παράδειγμα το πραγματικό αεροπλάνο έχει άνοιγμα φτερών 12,5 μέτρα και το μοντέλο του 0,125 μέτρα (δηλαδή 125 χιλιοστόμετρα), τότε λέμε ότι η κλίμακα είναι : 0,125/12,5 = 1/100 ή 1:100 
Για να είναι το παραπάνω μοντέλο ακριβές πρέπει και για κάθε άλλη διάσταση το μοντέλο να είναι 100 φορές μικρότερο από την αντίστοιχη διάσταση του πρωτότυπου. Για παράδειγμα αν το ύψος του πρωτότυπου είναι 4,50 μέτρα το ύψος του μοντέλου θα πρέπει να είναι 45 χιλιοστόμετρα (4,5 εκατοστόμετρα). Το ίδιο ισχύει για το μήκος, τη διάμετρο της έλικας, τη διάμετρο της ατράκτου, της ρόδας και κάθε άλλης διάστασης. 
Στην πράξη τα μοντέλα έχουν κάποιες προκαθορισμένες κλίμακες που κατασκευάζονται. Αυτές οι κλίμακες αναφέρονται εδώ
Τα μοντέλα της σειράς μας έρχονται σε δύο στάνταρ κλίμακες ώστε να είναι πρακτικά της ίδιας τάξης μεγέθους. Τα καταδιωκτικά στην στάνταρ κλίμακα 1:72 και τα -μεγαλύτερων διαστάσεων- βομβαρδιστικά στην 1:144 (πλην του Β-29 που λόγω μεγέθους είναι στην κλίμακα 1:200 και το Junkers Ju 87 Stuka που είναι σε κλίμακα 1:100). 
Δίνουμε μερικά παραδείγματα μοντέλων μας:
Με μαύρα γράμματα αναφερόμαστε στο πραγματικό αεροπλάνο, με κόκκινα στο μοντέλο.
  ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΟΣ
m
ΠΛΑΤΟΣ
m
ΥΨΟΣ
m
ΜΗΚΟΣ
cm

ΠΛΑΤΟΣ
cm

ΥΨΟΣ
cm

F4U Corsair 1:72 10,26
12,50 4,50 14,25 17,36 6,25
Spitfire 1:72 9,12 11,23 3,48 12,67 15,6 4,83
Spitfire 1:144       6,33 7,8 2,42
B-17 1:144 22,66 31,62 5,82 15,74 21,96 4,04
B-17 1:72       31,47 43,92 8,1
B-29 1:144 30,18 43 8,46 20,96 29,86 5,88
B-29 1:200


15,09 21,5 4,23
Il-4 1:144 14,76 21,44 4,5 10,25 14,89 3,13
Παρατηρούμε ότι το παρότι το άνοιγμα φτερών του Ilyushin Il-4 είναι πολύ μεγαλύτερο (21,44 μέτρα) από αυτό του F4U Corsair (12,50 μέτρα), το άνοιγμα φτερών του μοντέλου Il-4 είναι λίγο μικρότερο από αυτό του F4U, επειδή η κλίμακα του βομβαρδιστιού Il-4 (1:144) είναι η μισή αυτής του μαχητικού F4U (1:72). 
Ο λόγος που χρησιμοποιούμε δύο κλίμακες είναι πρακτικός.  
Αν δίναμε όλα τα μοντέλα στην 1:72, τότε το μοντέλο του Β-19 θα είχε άνοιγμα φτερών 44 εκατοστόμετρα, σχεδόν μισό μέτρο. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να γίνει στην πράξη για πολλούς λόγους. 
Αν πάλι δίναμε όλα τα μοντέλα στην 1:144, τότε το μοντέλο του Spitfire θα είχε άνοιγμα φτερών μόλις 7,8 εκατοστόμετρα, πολύ μικρό πραγματικά.
Όσο αφορά το Β-29 χρησιμοποιούμε την κλίμακα 1:200 διότι ακόμα και η 1:144 οδηγεί σε ένα μοντέλο πολύ μεγάλο για τα μέτρα της συλλογής μας.